การปิดหน้าจอในส่วนของการจัดการไฟล์

มีขั้นตอนดังนี้
          1. จากหน้าจอของส่วนจัดการไฟล์ ดังรูปที่ 1


รูปที่ 1

          2. ทำได้โดยคลิกที่แถบเมนู ที่อยู่ด้านบน เพื่อเป็นการออกจากส่วนจัดการไฟล์