การแชร์ตู้เก็บเอกสารในส่วนของการจัดการไฟล์

มีขั้นตอนดังนี้
          1. จากหน้าจอของส่วนแชร์ตู้เก็บเอกสาร ดังรูปที่ 1 จะเป็นลักษณะของสถานะที่ยังไม่มีผู้ใดแชร์ตู้เก็บเอกสารให้ จะไม่สามารถใช้งานส่วนนี้ได้


รูปที่ 1

          2. หากมีผู้แชร์ตู้เก็บเอกสารให้แล้ว จะเป็นดังรูปที่ 2


รูปที่ 2

          3. เมื่อมีผู้แชร์ตู้เก็บเอกสารให้แล้ว ก้จะสามารถใช้งานส่วนนี้ได้ โดยคลิกที่ชื่อของผู้ที่แชร์ตู้เอกสารให้เรา จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 3


รูปที่ 3

          4. สามารถทำการคัดลอกไฟล์ที่ได้รับการแชร์ได้ โดยทำเครื่องหมายหน้าไฟล์ที่ต้งการจากนั้นคลิกปุ่ม หน้าจอทางด้านล่างขวาจะเปลี่ยนจากหน้าจอว่างๆเป็นดังรูปที่ 4


รูปที่ 4

          5. จากนั้นเลือกที่เก็บเอกสาร แล้วคลิกที่ปุ่ม จะปรากฏหน้าจอ ดังรูปที่ 5


รูปที่ 5

          6. สามารถตรวจสอบว่าไฟล์ที่คัดลอกมานั้นคัดลอกมาสำเร็จจริงหรือไม่โดยตรวจสอบที่ส่วนจัดการไฟล์ จะได้ผลลัพธ์ดังรูปที่ 6


รูปที่ 6