<< ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียน ! วิชา PHD 903 โดยเข้าเรียนแล้วไปดาวน์โหลดที่ี่ เทปบรรยาย การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ครั้งที่ 5 >>


หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา ขอความช่วยเหลือ facebook edu

สมาชิกเข้าระบบ / Member Login
Hits Since October 4, 2008

Hit Counter by e-learning ru

>> e-learning คืออะไร?
>> KM การจัดการความรู้ e-learning center
>> เอกสารประกอบการฝึกอบรมโครงการ ฝึกอบรม -
เชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาบุคลากร ด้านการผลิตบทเรียน e-Learning

>> แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้บทเรียนe-learning
>> แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้บทเรียนe-learning
- ด้านศิลปวัฒนธรรม และวิชาชีพ

>> ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ 2551
>> ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ

>> RU. Cyber Classroom
>> RU. Course on Demand
>> RU.e-book

>> ถ่ายทอดสด โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต -
- ทางสังคมศาสตร์ส่วนภูมิภาค

>> เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร?

assessment

ข่าวสารชาว e-learning
ศูนย์อิเลินนิ่งรามคำแหงจัด โครงการอบรมปฏิบัติการออกแบบสื่อการสอน
และการใช้มัลติมีเดียเพื่อการออกแบบ ให้กับอาจารย์ และบุคคลากร ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559

>> คลิ๊กที่รูปเพื่อดูรายละเอียด<<


job postings
ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่เอกสารไม่ครบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

 
Copyright  e-Learning Center , Ramkhamhaeng University,  Bangkok,Thailand.  All rights reserved.
 

sign in